ตรวจสอบบุคคลก่อนดีกว่าไหม ? ก่อนรับมาเป็นพนักงานบริษัท ฯ


  พนักงานกว่า 90% มีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่คิดว่าการทำงานเข้ามาหาประสบการณ์กับบริษัท ฯ
ก่อนจะดีกว่า แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานที่คุณรับเข้ามาทำงาน ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท
ที่รองไว้สำหรับทำธุรกิจในอนาคต ?

 

        

แน่ใจหรือว่าในอนาคตลูกค้าบริษัท ฯ คุณ จะไม่ตกเป็นของบริษัท ฯ ที่มีพนักงานคุณเองที่เป็นลูกจ้าง มาเป็นคู่แข่งในอนาคต  ?

        

แน่ใจหรือว่า Database หรือ ข้อมูลที่สำคัญจะไม่รั่วไหล ?

        

แน่ใจหรือว่าคุณกำลังรับสมัครพนักงานได้คนเก่ง และคนดีด้วย ?

        

แน่ใจหรือว่าคุณรับพนักงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ฯ ที่คุณไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรกับบริษัทคุณ ?
 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ เมื่อท่านแจ้งชือ หรือ นามสกุล ?
 

วัตถุประสงค์ของบริการ ?

   
เนื่องจากเราเป็นทีมงาน outsource ที่ต้องไปติดต่อกับทางกระทรวงพาณิชย์ เป็นหลัก,ทำงานให้กับทีมทนายความในการหาข้อมูล, Search ข้อมูลบุคคลใน Internet มากกว่า 8-9 ชั่วโมงต่อวัน รายได้จากการให้บริการนี้ไม่ได้หวังผลกำไรอะไรมากมายส่วนใหญ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือเด็กยากจน เท่าที่เวลาจะสามารถทำได้ ถ้าท่านสนใจในการบริการติดต่อ Click ที่นี่ครับ

 

 

 

 

 

    1. ถ้าชื่อและบุคคลตรงกับ ฐานข้อมูลที่เรามี
     
 (สามารถบอกได้ว่าเป็นกรรมการบริษัท ฯ ใด ก็จะทำการ
       แจ้งกลับทาง Email )
 
  - ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางเราตรวจสอบนั้นก่อนจะจัดส่งให้ทาง Email นั้นจะตรวจสอบความถูกต้อยืนยันกับฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ก่อน
 
   1.1. ถ้าท่านต้องการในส่วนของหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์คิดค่าใช้จ่าย บริษัท ฯ ละ  300 บาท รวมค่าถ่ายเอกสารและค่าขนส่งทาง Messenger หรือ EMS)
 
      2. ถ้ามีแต่นามสกุลเหมือนกัน (แจ้งให้ท่านทราบว่าทาง Emailนามสกุลทั้งหมดที่เหมือนกันนั้นเป็น กรรมการที่ไหนบ้าง
 
   2.1. ถ้าท่านต้องการในส่วนของหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์คิดค่าใช้จ่าย บริษัท ฯ ละ   300 บาท รวมค่าถ่ายเอกสารและค่าขนส่งทาง Messenger หรือ EMS)
 
      3. กรณีค้นหาข้อมูลแล้วไม่มี ก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่า
        ไม่มีข้อมูลในระบบไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 

Remark:
  ไม่สามารถนำตัวอย่างมา online ได้เนื่องจากผิด กฤษฎีกา ข้อ 1.4. บุคคลใดเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลใดบ้าง เป็น"ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล" ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรมทะเบียนการค้าไม่อาจเปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลได้

 
ตรวจสอบได้ฟรีก่อนใช้บริการ ที่   Click Here !!!
ข้อมูลที่ตอบกลับจะเป็นความลับ +++
 


Internet Explorer5.0 up  Best solution 800*600 pixel