Download  form ที่นี่ !!!
เงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการ
 
  1.   กรณีต้องการตรวจสอบฟรี หรือ ต้องการใช้บริการกรอกรายละเอียดใน files Word แล้ว Fax กลับที่ 02-616-0470-3 # 3303
        ไม่รับให้ตรวจสอบทาง Email เนื่องจากต้องทำงานวิ่งเอกสารด้านนอกโดยตลอด เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูลให้กับ
         คนภายในในการจัดหาข้อมูลให้
 
  2. ระยะเวลาในการตรวจสอบ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 วันทำการ โดยจะทำการตรวจสอบแล้วจัดส่ง Email ไปให้
2.1. ตรวจสอบบุคคลแล้วทราบว่าเป็นกรรมการบริษัท ฯ ใด หรือ เคยเป็นแล้วล้ม เลิก ล้าง ไปแล้ว จะทำการแจ้งให้ทราบว่า มีข้อมูลเมื่อ
      ท่านสนใจในการให้ตรวจสอบข้อมูลจะมีแบบฟอร์ม ในการให้ตรวจสอบข้อมูลส่งไปให้ Email อีกครั้งหนึ่ง
2.2. ตรวจสอบแล้วไม่มี แต่มีนามสกุลเหมือนกัน ก็จะแจ้งให้ทราบว่ามีนามสกุล เหมือนกับบุคคลที่ให้ตรวจสอบจำนวนกี่ราย ถ้าท่าน
      ต้องการทราบว่า ในรายชื่อที่มีนามสกุลเหมือนกันนั้นเป็นกรรมการบริษัทไหน จะทำการส่งแบบฟอร์มในการตรวจสอบส่งไปให้ที่
      Email อีกครั้งหนึ่ง
2.3. ตรวจสอบแล้วไม่มีแจ้งให้ทราบว่า ไม่มีข้อมูล ไม่คิดค่าบริการ
3.  บริการที่เราจัดทำขึ้นนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร แต่เป็นการเพิ่มช่องทางในการสืบค้นข้อมูล กับแหล่งข้อมูลที่เรา
    จัดหาให้ได้
   
   
รายได้ที่ผ่านมาเราเอาไปทำบุญ

 


Internet Explorer5.0 up  Best solution 800*600 pixel