บันทึกภาพ สถานีออกอากาศ E21XBK

           

        

 

         ความถี่  :   NET Control อาสา 144.900 Mhz และ 144.925 Mhz

         คติพจน์  : รับใช้ชาติ ทำเพื่อสังคมไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดตอบแทน      

          ที่อยู่   :     เพชรเกษม 108  หนองค้างพลู หนองแขม กทม.

          สถานี  :    Yeasu  2800   Foldet Diploe  16 ห่วง

                                   

                   
              

                                          

              Copyright By  Anantachai Ittiworapong.....