อิริยาบท ของ แต้ม หมาผมเองครับ

 ประวัติย่อ

 
ชื่อ                        
แต้ม
 อายุ                      
5 ปี
 สถานภาพ              
โสด

 
วามสามารถพิเศษ     กิน , ขี้ , เยี่ยวนอน กรน , แล้วหาตัวเมีย
 น้ำหนัก
                  15 กิโลกรัม

 

 

                                          

              

  อาบน้ำแล้วตัวหอมเป็นพิเศษ

เหล่สาวตัวเมีย

ซ่าไม่ใช่เล่น

ถึงเวลานอน

และหาของกิน

Copyright By  Anantachai Ittiworapong.....