Dear ALL ......                                  ขอมอบกำลังใจสักเล็กน้อยเพื่อสู้ต่อไปในชีวิต 
 
                                      
เมื่อมีทุกข์หรือพบปัญหาและอุปสรรคในชีวิต หากมีความอดทน เข้มแข็งพอจะสามารถเปลี่ยนจากร้าย
                                        ให้กลายเป็นเรื่องดี และจะพบกับความสุขของชีวิตฉะนั้นจึงไม่ควรท้อแท้ หมดกำลังใจหรือล้มเลิกความตั้งใจ
                                        ขอให้มีความอดทนมานะพยายาม และ ต่อสู้ไปให้ถึงที่สุด
                          


      " ต้นไม้ต้นหญ้า บางเบากว่าชีวิตมนุษย์มากนัก แต่ยังสู้และเบียดเสียด
แทรกจากหินผาแล้วจงต่อสู้กับตนเอง เช่น ต้นไม้ ต้นหญ้า ต้นเล็กที่เบียด
แทรกออกจากซอกแตกของร่องหิน จงพยายามที่จะอยู่รอดและดิ้นรนเพื่อ
ตนเองเพื่อชิวิตที่ดีกว่าและเพื่อความไม่ทุกข์อันเป็นเป้าหมายของการดำรง 
             ชีวิตอย่างมี  ความสุข"
                          


เลือกเกิดไม่ได
              "ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้   มนุษย์เลือกที่จะเกิดบนความพร้อมทุกสิ่งไม่ได้ แต่มนุษย์เลือกที่จะเกิด
                                         บนความพร้อมทุกสิ่งไม่ได้ แต่ มนุษย์เลือกที่จะเป็นในสิ่งที่ต้องการได้ .... ด้วยตนเอง"


ปราชญ์กล่าวไว้ว่า
       "ชีวิตเป็นตำราเล่มใหญ่ที่สุด หนาที่สุด มีชิวิตสั้นที่สุดน่าประทับใจที่สุดดูคล้ายจะอ่านง่าย แต่จริง ๆ แล้ว
                                        กลับเป็นตำราที่เข้าใจยากที่สุดน่าประทับใจที่สุด "ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ แม้จะเกิดมาบน
                                        ความไม่พร้อม แต่หากรู้จักใช้ชีวิตและมีความพร้อมขยันหมั่นเพียรก็จะสามารถผลักดันตนเองให้เดินไปใน
                                        ทางที่จะนำชีวิตสู่ความก้าวหน้า มีความสุข และประสบความสำเร็จได้ "     


ที่นี่และเดี๋ยวนี้
             "ไม่มีอะไรน่าเสียใจเลยสักนิด กับชิวิตเมื่อวานนี้  ไม่มีอะไรน่ากังวลใจเลยสักนิด กับชิวิตที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้
                                        จะมีแต่ความทุกข์ใจ หากไม่คิดที่จะทำในวันนี้ และจะมีแต่ความเศร้าใจหากไม่เปลี่ยนแปลงตนเองตั้งแต่วันนี้
                                        จงจัดการกับปัจจุบันให้ดีไว้เถิด แล้วอนาคตก็ปล่อยให้มันดูแลตัวของมันเอง "


ไม่ประมาท   
             "ความแตกต่างระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะคือ ผู้ชนะจะใช้เวลาที่มีอยู่ตรงกับว่ามันเป็นวันสุดท้ายของชีวิต โดยไม่
                                        ประมาท ไม่ใส่ใจกับอดีตและมิได้มุ่งหวังเวลาในอนาคต แต่ผู้แพ้นั้นมัวแต่วนเวียนเพ้อฝันกับความคิดว่า "สัก
                                        วันหนึ่งฉันจะเป็นและเป็นอยู่อย่างประมาท ซ้ำยังมัวแต่พะว้าพะวงกับอนาคตอาลัยอาวรณ์กับอดีตโดยมิได้ลง
                                        มือทำสิ่งใด ดังนั้นจงอย่าเสียเวลาแม้เพียงนิด กับ ความประมาทในชีวิตเลย
                                       
                                         พุทธภาษิตที่ว่า "ใครประมาทก็ช่างเขา เราอย่าประมาท ใครจะหลับใหลก็ช่างเขาเราอย่าหลับใหล จงตื่นตัว
                                        ก้าวไปข้างหน้า ประดุจม้าฝีเท้าดีวิ่งขึ้นหน้าฝีเท้าเลวฉันนั้น เป็นภาษิตเตือนใจมิให้ประมาทและมุ่งมั่นในการนำ
                                        ชีวิตของตนเองสู่ความสำเร็จดังนั้นให้ทบทวนชึวิตของตนเองที่ได้ดำเนินมาตลอดวันว่ามีสิ่งใดที่ยังต้องแก้ไข
                                        ปรับปรุง 


ความพ่ายแพ้
             "ความพ่ายแพ้และอุปสรรคอาจบั่นทอนกำลังใจไปบ้าง แต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะพบกับความสำเร็จ โดยไม่
                                        เคยพ่ายแพ้ และไม่เคยพบอุปสรรคมาก่อน"

                                        อุปสรรคจะเล็กน้อยหรือจะใหญ่จะโต ขึ้นอยู่กับจิตใจนั้นคิดใหญ่หรือใจที่คิดเล็ก "ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
                                       ปัญหาและอุปสรรคย่อยเกิดขึ้นเสมอหากไม่ท้อแท้หรือยอมแพ้ก็จะมีโอกาสกลับมาประสบความสำเร็จใหม่

                                  อย่างน้อยก็เป็นบทความเพียงเล็กน้อยที่สร้างเสริมกำลังใจให้ผู้เขียนโดยตลอด ถ้า
ชอบหรือไม่ชอบฝากข้อความไว้ใน เพื่อให้ผู้เขียนได้มีกำลังใจมุ่งมั่นในการหาบทความดี ๆมาอ่าน
ต่อไป

                                                                                               Anantachai  Ittiworapong