บันทึกการท่องเที่ยวจังหวัด ภูเก็ต  8-10/4/48

   

ภาพ สวย ๆ ณ แหลมพรหมเทพ  จ. ภูเก็ต

ภาพ สวย ๆ ณ แหลมพรหมเทพ  จ. ภูเก็ต

ภาพ สวย ๆ ณ บนจุดชมวิว  จ. ภูเก็ต

ภาพ สวย ๆ บรรยากาศ ณ แหลมพรหมเทพ  จ. ภูเก็ต

ภาพหุ้นขี้ผึ้ง หลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง

ภาพ บรรยากาศที่พัก

บรรยากาศ หาดกระตะ จ.  ภูเก็ต

บรรยากาศ หาดกระตะ จ.  ภูเก็ต


Copyright By  Anantachai Ittiworapong.....