บันทึกการท่องเที่ยว นมัสการหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล
จังหวัดประจวบคีรีขันต์   4-5/12/48

          "  ภาพหลวงปู่ทวด สก.ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย " 

                   กว่าจะไปถึงแทบแย่เหมือนกัน อำเภอ หัวหิน ถึง วัดห้วยมงคล
                     ระยะทาง
20 กิโลเมตร กับ มอเตอร์ไซค์ เช่าอีกแล้ว และ
                     วิทยุสื่อสาร
1 เครื่อง ได้รับความช่วยเหลือจาก HS 7 CQF
                     ช่วยแจ้งบอกเส้นทาง

                                          

              

                      อิ่มบุญกับการไปนมัสการ หลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างโดย สมเด็จพระบรมราชชนี ส.ก.
   

หลวงปู่ทวด องค์ประดิษฐฐานด้านใน

หลวงปู่ทวด ส ก. จากด้านนอกอาคาร

พระบรมสารีริกาธาตุ

ภาพยันต์เกราะเพชร

ด้านหลังเป็นภูเขา บรรยากาศดีมากขอบอก

ให้เขาหน่อยครับ ภรรยาผมเอง

Copyright By  Anantachai Ittiworapong.....