รวมภาพและกิจกรรมของ

Jobsdb Recuritment (Thailand) Co.,Ltd.

   

ปี 2549 - 2550

ถภึ ภาพเก็บตกงานเลี้ยง Jobsdb.com โยนโบวริ่ง ที่สยามพารากอน
  ไปสัมมนา Jobsdb Corporate Samina 2006 29 ส.ค. 2549
  ันทึกเรื่องราวการเดินทางไปจังหวัดนครพนม 21 - 23 ันวาคม 49
  บันทึกเรื่องราว งาน Career Exhibition 2007 ( 16 - 18 มีนาคม 50)
  อบรมกลยุทธทางการขาย กับ อ.วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์
  ภาพบรรกาศไป Outing Sheraton Huahin & Spa by JobsDb 13 ส.ค.2550