รวมภาพและเรื่องราวฝ่ายขายและการตลาด 

บริษัท ชินนี่ดอทคอม จำกัด

   

ปี 2547

ถภึ Walk Rally ของกิจกรรมบริษัท 8-9/1/2005

ปี 2548

  ไปออกงาน Soho Solution ของ AIS  5 จังหวัด
ถภึ แสดงความยินดีกับเพื่อนพัช รับปริญญาโท ม.มหิดล 8/7/48

ปี 2549

เลี้ยงส่งน้อมต้อมลาออก ณ ใบไม้ร่าเริง 24 ม.ค.2549
แสดงความยินดีกับพัชรพิเชษฐ ในงานแต่งงาน 11 พ.ค. 2549
 
 

อย่างไรแล้วความรู้สึกดี ๆก็มิได้ลืมเลือนจากกัน จากการเลิกจ้างของทางบริษัท 21 เมษายน 2549