รวมภาพและเรื่องราวฝ่ายสินเชื่อ 

บริษัท เงินทุน เฟสท์ ซิตี้ อินเวสเม้นท์  จำกัด (มหาชน)

ปี 2536-2539

ท่องเที่ยวหลาย ๆ ที่ พร้อมความสำเร็จต่าง ๆ ของพี่สาว

   

ปี 2540

ภาพบรรยากาศก่อนปิด Fci

มีความคืบหน้าเรา Update แจ้งให้ทราบอีกครับ