บันทึกการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย 4-7/12/46

พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ณ ภูชี้ฟ้า  

ถ่ายรูปร่วมกันก่อนกลับที่พัก  

ถ่ายรูปร่วมกัน ณ สถานที่แม่ฟ้าหลวง

ถ่ายรูปคู่ ณ เชียงแสน

ทุ่งทานตะวัน

 ถ่ายรูปหมู่ ณ วัดเชียงแสน

  Copyright By  : Anantachai  Ittiworapong.

   Next