ภาพสติกเกอร์ของกลุ่ม Sale

                          ประชันความสวยความงาม

บุ้งเอ้ยคิดถึงใครหรือเปล่า

                          สังเกตุแอมให้ดี แอม มองอะไร ?

กุ้งหน้ากล้องเกินไปหรือเปล่า

รู้สึกคนหัวล้าน ๆ จะหล่อสุดเลยนะ

ไว้วันหลังไปถ่ายรูปจะนำมาลงอีก